1 แถม 1 Full Board แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach

  • PKHKTMRO-ALLIN
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

    1 แถม 1 Full Board แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,799

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
อัตราค่าบริการ/ห้อง/คืน (เดินทาง 2 ท่าน)
ประเภทห้อง พักคู่ เตียงเสริม
(ผู้ใหญ่)
ราคาเด็ก 4-11 ปี
(ไม่มีเตียง)
Superior Lagoon
Pool View
4,799.- 2,500.- 1,500.-

** เด็กอายุ 1-3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย**
รายละเอียด : แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม
1.ห้องพัก Superior Lagoon Pool View ห้องขนาด 41 ตร.ม. วิวสระว่ายน้ำ
2.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ
3.เซ็ตอาหารกลางวัน 1 มื้อ
4.เซ็ตอาหารค่ำ 1 มื้อ
5.เครื่องดื่มแบบไม่อั้น (รวม Local เบียร์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) เริ่ม 11.00 – 23.00 น.)


เงื่อนไขการจองและเข้าพัก
1.ท่านสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2563
2.ท่านสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
2.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
3.ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
4.หลังจากทำการจองแล้วไม่สามารถทำการ Refund ได้

อัตราดังกล่าวไม่รวม
1.ไม่รวมค่าเดินทาง จากต้นทางของท่าน จนถึงปลายทางโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจอง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และ
ใบรับเงินของท่าน
2. ชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ
ของผู้เดินทางทุกท่าน หลังจากทำการโอนเงิน เพื่อใช้สำหรับการทำจองในระบบ

 

การยกเลิกการเดินทาง
1.เมื่อท่านตกลงชำระกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี