แพ็กเกจดำน้ำ พร้อมที่พัก montalay เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน

 • SPKTAO-PKHT001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจดำน้ำ พร้อมที่พัก montalay เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,599

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 4 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
วันที่ 1  เกาะเต่า-ที่พัก
---- น.

ถึงเกาะเต่า รถจากที่พักรับท่านเข้าสู่ Montalay Resort พักดื่มด่ำกับทะเลสวยและธรรมชาติร่มรื่นของรีสอร์ทริมทะเล ที่เกาะเต่า  ท่านอาจจะทำกิจกรรมทางน้ำหน้าหาด พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท ไปชมจุดชมวิว หรือไปดูการแสดงหมุนไฟที่หาดทรายรียามเย็น

วันที่ 2 1 FULL DAY TRIP Snorkeling Trip ดำนํ้าตื้น 5 จุดรอบเกาะ พร้อมขึ้นเกาะนางยวน
  นำท่านเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำตื้นตามจุดที่ขึ้นชื่อและชมทัศนียภาพของเกาะเต่าไปพร้อมๆกับดูโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ปลาหลากหลายสายพันธุ์ และปะการังที่งดงาม พลาดไม่ได้กับเกาะนางยวน จุเดด่นของเกาะคือ สันทรายที่เชื่อมเกาะเล็กๆ ทั้งสามเกาะเข้าด้วยกัน ลักษณะคล้ายทะเลแหวกที่จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำและอาบแดดกันมาก
วันที่ 3 ที่พัก-เกาะเต่า
----   น.

อิสระ เพลิดเพลิน ดื่มด่ำกับบรรยากาศบริเวณรีสอร์ท ซึ่งเป็นที่พักติดหาด ท่านสามารถลงเล่นน้ำที่หน้าหาด หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท

12.00 น.

เช็คเอ้าท์ และ นำส่งท่านที่ท่าเรือเกาะเต่า

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

ค่าบริการต่อท่าน
จองและเข้าพักได้ถึง 31 ธ.ค. 2564
จำนวน ราคา
2-3 ท่าน ขึ้นไป 2,599 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 1,400 บาท

Peak season during 25th Dec – 3rd Jan และ 13th -15th Apr : +ราคา + 1,000 บาทต่อคน ต่อแพคเกจ

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

1.ห้องพัก 2 คืน (พัก 2 คืน เกาะเต่า)

2.อาหารเช้า 2 มื้อ

3.อาหารเที่ยง 2 มื้อ

4.รวมทริปดำน้ำตื้นเกาะเต่า

อัตราดังกล่าวไม่รวม

1 .อัตรานี้ไม่รวมค่ารถ หรือ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน จากกรุงเทพ (สามารถให้ทางเราทำการจองให้ได้)

2.ไม่รวมค่าตั๋วเรือไปเกาะเต่า

 3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

เงื่อนไขการจองและเข้าพัก

1.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

2.ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

 

การจอง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ของผู้เดินทางทุกท่าน หลังจากทำการโอนเงิน เพื่อใช้สำหรับการทำจองในระบบ

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี