แพ็กเกจ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) Clubmed Tomamu (พักขั้นต่ำ 3 คืน)

 • STSP-CMTOMAMU-PKG
 • แพ็กเกจ : ญี่ปุ่น
 • เส้นทาง : ชิโตเสะ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • โดย : บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  ให้ท่านได้สัมผัสความคุ้มค่า รวมอาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้ง เช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกฮอลล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด) และ การแสดง

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 12,975

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 30 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินชิโตเซะ
 • Deluxe Room with Forest View พักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
 • Family Suite พักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
 • Master Family Suite - Duplex พักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
 • Superior Room (27 Sqm) พักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
 • Junior Family Room & Family Superior Room with Mountain View (27 Sqm) พักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
 • Master Family Room พักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน
38,925
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
25,950
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
12,975
กิจกรรม ( 4 วัน 3 คืน )

Package Clubmed Tomamu Hokkaido

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.ค่าห้องพักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก

2.ค่าอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ณ ตอนอยู่ที่รีสอร์ท

3.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ซอฟดริ้ง ตอนอยู่ที่รีสอร์ท ( ณ เวลาบาร์เปิด และ มื้ออาหาร)

4.คอร์สเรียนสกี และ สโนบอร์ด

5.Lift pass ขึ้น Unkai Gondola ไม่จำกัดรอบ

6.ชมโชว์ สุดอลังการ ตลอดทุกคืน

7.บริการสวนน้ำ และ แช่ออนเซ็น ณ Mina Mina Beach

8.ประกันการเดินทาง วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.ค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ไปกลับ กรุงทพฯ – ซิโตเสะ-กรุงเทพ

4.ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบิน-รีสอร์ท

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าแพ็กเกจ 50% ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ และ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจอง

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง