แพคเกจอิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

 • STHKGFE-PK01
 • แพ็กเกจ : ฮ่องกง
 • เส้นทาง : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  สะดวก : บริการรถรับส่ง ไปกลับ โรงแรม-สนามบิน คุ้มค่า : บริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน พร้อมดูแลโดยไกด์พูดไทย ฟรี!!อาหารเช้าแบบติ่มซำ (1มื้อ)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,000

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • Silka Tsuen Wan @Tsuen Wan
 • Panda Hotel @Tsuen Wan
 • Cityview-Economy @Yau Ma Tei
 • Prudential @Jordan
 • Starphire Hotel
 • O Hotel
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ราคาเริ่มต้น / ท่าน
4,000
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

แพคเกจอิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

(พร้อมบริการรถรับส่งสนามบิน - โรงแรม + ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน)

 

ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน (ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
กรณีเด็กพักแบบมีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

กรุณาเช็คที่ว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

ตารางการเดินทาง

วันแรก

- เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

 -เจ้าหน้าที่(พูดอังกฤษ) รอรับที่สนามบิน (รอรับที่ Exit B / Row14) นำท่านส่งโรงแรมโดยรถโค้ช (พร้อมลูกค้าท่านอื่น)

- Check-in โรงแรมตามแพคเกจที่ท่านเลือก (check-in ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.)

วันที่สอง

- 07.30 น. ไกด์ (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม

- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ

- วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

- ร้านจิวเวอรี่ และ ร้านสมุนไพรหรือร้านเครื่องสำอาง

- เจ้าหน้าที่นำท่านส่งที่ส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง

 

วันที่สาม

- Check-out เวลา 12.00 น.

- เจ้าหน้าที่ (พูดอังกฤษ) รับท่านเดินทางส่งสนามบินฮ่องกง

ตารางราคา

โรงแรม

ช่วงเวลา

ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน (บาท)

ราคาพักเพิ่ม

ท่าน/คืน (บาท)

Set 1

O’ Hotel

 

 

@ To Kwa Wan

 

01 ก.ย. – 31 ต.ค.  66

4,000

2,000

01 – 30 พ.ย.  66

3,490

1,800

 

 

01 ธ.ค. – 01 ม.ค.  66

4,000

2,000

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์   จ่ายเพิ่ม 600 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 29 ก.ย.-02 ต.ค. 66 , 10-13 , 26-29 ต.ค.66 , 13-16 พ.ย. , 24-26 ธ.ค. 66 ,

30 ธ.ค.66-01 ม.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน    (ไม่มีห้องเตียงเสริมให้บริการ)

Set 2

Starphire Hotel

 

@Tai Kok Tsui

01 – 31 ต.ค.  66

4,700

2,200

 

 

01 -  30  พ.ย.  66

4,500

2,200

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 29-30 ก.ย. 66 , 01-05 ,12-15, 19-22 ,26-29  ต.ค. 66 จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน 

 (ไม่มีห้องเตียงเสริม & ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (Hotel Amenities) ยกเว้นผ้าเช็ดตัว)

Set 3

Silka Tsuen Wan Hotel

 

@Tsuen Wan

01 – 30 ก.ย.  66

4,500

2,200

01 ต.ค. 66 – 01 ม.ค. 67

4,800

2,200

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 19-23, 29-30 ก.ย.66 จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 01-05, 10-13, 17-20 ต.ค.จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน
เข้าพักตรงกับ 24-26, 30 ธ.ค.66 – 01 ม.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/คน/คืน

Set 4

Panda Hotel

 

 

@Tsuen Wan

 

01 ก.ย. – 30 พ.ย. 66

4,500

2,200

01 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67

4,700

2,200

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 19-23 , 29-30 ก.ย.66 , 01-06, 10-13 , 17-20 ,26-29 ต.ค. 66 จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 13-16 พ.ย. 66 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 24-25, 30 ธ.ค.66 – 01 ม.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/คน/คืน

Set 5

Cityview-Economy

 

@Yau Ma Tei

01 – 30 ก.ย. 66

4,800

2,500

01 ต.ค. 66 – 01 ม.ค. 67

5,000

2,500

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 05-09, 19-23 ก.ย.66  จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 01-07 , 12-15 , 19-22 , 26-29 ต.ค. 66 , 07-11 , 14-18 , 27-30 พ.ย. 66 ,

 01-02 ,23-25 ธ.ค. 66  จ่ายเพิ่ม 2,600 บาท/คน/คืน   
เข้าพักตรงกับ 30-31 ธ.ค. 66  จ่ายเพิ่ม 4,900  บาท/คน/คืน   

Set 6

Prudential Hotel                           @Jordan

 

 

01 – 30 ก.ย. 66

5,300

2,500

01 ต.ค.- 30 พ.ย. 66

6,500

3,200

01 – 21 ธ.ค. 66

6,200

2,900

22 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67

7,000

3,500

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,000  บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 19-23 ก.ย.66  จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน  , เข้าพักตรงกับ 24-30 ก.ย.66  จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ01-07, 12-15 , 19-22 26-29 ต.ค.66 , 14-18 พ.ย.66  จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/คน/คืน
22-25 ธ.ค. 66  จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/คน/คืน   
เข้าพักตรงกับ 29-31 ธ.ค. 66  จ่ายเพิ่ม 3,500  บาท/คน/คืน   

 

ราคาเด็ก (2-11 ปี)

ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (2-11 ปี) ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคา  2,000  บาท/ท่าน

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสำคัญ

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

 1. เดินทาง :  วันนี้– 01 ม.ค. 67
  จอง        :  วันนี้– 15 ธ.ค. 66

 1. หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 2. สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางตามโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก หรือยกเลิกเงินคืนได้
 3. แพคเกจนี้สำหรับการจองแบบไม่เกิน 7 ท่านเท่านั้น

 

อัตราค่าบริการรวม

 1. โรงแรมพัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 2. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เป็นรถ Seat In Coach (ให้บริการในช่วงเวลา 08.00-22.00 น. นอกเวลานี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 3. ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน+ติ่มซำมื้อเช้า พร้อมไกด์ไทยดูแล

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 2. ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์ (รวมท่านละ 50 HKD)
 3. ราคาไม่รวมค่ามัดจำคีย์การ์ดโรมแรม 100 HKD/ห้อง (ชำระเงินสดได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาท์ หากเป็นบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนเข้าบัตร 14 วันทำการ)
 4. ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)